27.11.2018

„Honorowa Szpada SITPNiG” dla Najlepszego Absolwenta roku akademickiego 2017/18


Z ogromną przyjemnością informuję, że podobnie jak w ubiegłym roku Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ufundowało dla Najlepszego Absolwenta roku akademickiego 2017/18 nagrodę „Honorowa Szpada SITPNiG”.

Przypominam, że do nagrody aplikować mogą Absolwenci WGGiOŚ, którzy ukończyli studia (zarejestrowali pracę magisterską) do 30 września br. Osoby kandydujące do nagrody prosimy o składanie wniosków wraz z załącznikami (np. potwierdzenie udziału w pracach Zarządu Studenckiego Koła Naukowego, udziału w Sesjach KN w tym referatów i nagród, wraz z zajętą lokatą, także publikacje, granty, stypendia, staże naukowe, wolontariat, osiągnięcia sportowe, itp.) do Dziekanatu (pokój 17) na ręce Pani Marii Piątkowskiej-Mazurek. Termin składania kompletnych wniosków upływa dnia 7 grudnia 2018 r.   

Oprócz Szpady Honorowej, podobnie jak w ubiegłym roku, zostaną przyznane dyplomy honorowe dla pozostałych wyróżniających się Absolwentów Wydziału, wraz z podaniem lokaty ukończenia studiów, określonej na podstawie poniższego Regulaminu.

Szpada Honorowa i dyplomy zostaną wręczone Absolwentom Wydziału podczas uroczystego wręczenia Dyplomów Ukończenia Studiów w dniu 11 stycznia 2019 r. godz. 11.00.

Regulamin nadawania „HONOROWEJ SZPADY SITPNiG” Najlepszemu Absolwentowi WGGiOŚ AGH

Absolwent aplikujący do nagrody winien spełnić następujące kryteria:

a. ukończył studia w terminie określonym planem studiów;

b. uzyskał średnią ocenę ze studiów drugiego stopnia powyżej 4,50;

c. uzyskał na dyplomie ocenę nie niższą niż bardzo dobry;

d. wykazał się działalnością i osiągnięciami w Studenckich Kołach Naukowych oraz innych strukturach pozauczelnianych.

e. wykazuje się nienaganną postawą moralną.

 

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
Dziekan Wydziału