19.10.2015

Honorowa Szpada SITPNiG


Z ogromną przyjemnością informuję, że podobnie jak w ubiegłym roku Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ufundowało dla Najlepszego Absolwenta WGGiOŚ w roku akademickim 2014/15 nagrodę „Honorowa Szpada SITPNiG”.

Przypominam, że do nagrody aplikować mogą Absolwenci, którzy ukończyli studia (zarejestrowali pracę magisterską) do 30 września br. Osoby kandydujące do nagrody prosimy o składanie wniosków wraz z załącznikami (np. potwierdzenie udziału w pracach Zarządu Studenckiego Koła Naukowego, udziału w Sesjach KN w tym referatów i nagród, wraz z zajętą lokatą, także publikacje, granty, stypendia, staże naukowe, wolontariat, osiągnięcia sportowe, itp.) do Dziekanatu na ręce Pani Marii Piątkowskiej-Mazurek. Termin składania kompletnych wniosków upływa dnia 25 listopada 2015 r.   

Oprócz Szpady Honorowej, podobnie jak w ubiegłym roku, zostaną przyznane dyplomy honorowe dla pozostałych wyróżniających się Absolwentów Wydziału, wraz z podaniem lokaty ukończenia studiów, określonej na podstawie poniższego Regulaminu.

Szpada Honorowa i dyplomy zostaną wręczone Absolwentom Wydziału podczas uroczystego wręczenia Dyplomów Ukończenia Studiów w dniu 15 stycznia 2016 r. godz. 13.00.

Regulamin nadawania „HONOROWEJ SZPADY SITPNiG” Najlepszemu Absolwentowi WGGiOŚ AGH

Absolwent aplikujący do nagrody winien spełnić następujące kryteria:

a. ukończył studia w terminie określonym planem studiów;

b. uzyskał średnią ocenę ze studiów pierwszego i drugiego stopnia powyżej 4,75;

c. uzyskał na dyplomie ocenę nie niższą niż bardzo dobry;

d. wykazał się działalnością i osiągnięciami w Studenckich Kołach Naukowych oraz innych strukturach pozauczelnianych.

e. wykazuje się nienaganną postawą moralną.

 

Z wyrazami szacunku

dr  hab. inż. Lucyna Natkaniec-Nowak

Prodziekan WGGiOŚ AGH