21.10.2019

Nagroda „Honorowa Szpada SITPNiG” dla Najlepszego Absolwenta roku akademickiego 2018/19


Z ogromną przyjemnością informuję, że podobnie jak w ubiegłym roku Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ufundowało dla Najlepszego Absolwenta roku akademickiego 2018/19 nagrodę „Honorowa Szpada SITPNiG”.

Przypominam, że do nagrody aplikować mogą Absolwenci WGGiOŚ, którzy ukończyli studia (zarejestrowali pracę magisterską) do 30 września br. Osoby kandydujące do nagrody prosimy o składanie wniosków wraz z załącznikami (np. potwierdzenie udziału w pracach Zarządu Studenckiego Koła Naukowego, udziału w Sesjach KN w tym referatów i nagród, wraz z zajętą lokatą, także publikacje, granty, stypendia, staże naukowe, wolontariat, osiągnięcia sportowe, itp.) do Dziekanatu (pokój 19). Termin składania kompletnych wniosków upływa dnia 31 października 2019 r.   

Regulamin nadawania „HONOROWEJ SZPADY SITPNiG” Najlepszemu Absolwentowi WGGiOŚ AGH

Absolwenci aplikujący do nagrody winni spełniać następujące kryteria:

a. ukończyli studia w terminie określonym planem studiów,

b. uzyskali średnią ocen z egzaminów i zaliczeń nie niższą niż 4,5; do średniej powinny być wzięte wszystkie oceny uzyskane na egzaminach (w tym oceny niedostateczne) z przedmiotów objętych planem studiów oraz zaliczeń (jeśli plan studiów nie przewidywał egzaminu z danego przedmiotu),

c. uzyskali z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny nie niższe niż bardzo dobre,

d. wykazali się wysokimi lokatami w Sesjach Studenckich Kół Naukowych, konkursach na Notatki w Internecie i in.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
Dziekan Wydziału