22.12.2020

Odbiór dyplomu ukończenia studiów


Informujemy, że aby odebrać dyplom należy posiadać ze sobą wypełnioną kartę odejścia i legitymację studencką ELS do zwrotu.