27.11.2017

Staże zawodowe w PIG - PIB


Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza absolwentów WGGiOŚ do odbycia staży zawodowych.