09.03.2016

Uroczyste rozdanie dyplomów studiów pierwszego stopnia, rocznik 2015/2016


Dziekan Prof. Adam Piestrzyński zaprasza absolwentów WGGIOŚ studiów pierwszego stopnia, rocznik 2015/2016, na uroczyste rozdanie dyplomów w dniu 22 marca 2016 r.
Wręczenie dyplomów odbywać się będzie w Auli (bud. A-0) według harmonogramu:

  • 11.00 — kierunki: Górnictwo i Geologia oraz Geofizyka
  • 13.00 — kierunki: Ekologiczne Źródła Energii, Informatyka Stosowana, Inżynieria Środowiska oraz Ochrona Środowiska

W Auli otrzymacie Państwo tylko oryginały dyplomów. Od 12 kwietnia zapraszamy do Dziekanatu z kartą odejścia (pok. 17) po odbiór odpisów dyplomu, indeksu oraz suplementu.