Aktualności

19.02.2018

Stypendium socjalne i rektora w semestrze letnim

Stypendium socjalne i rektora dla studentów, którzy rozpoczynają II stopień od semestru letniego;Termin składania wniosków o stypendium socjalnego w semestrze letnim.[więcej]


15.02.2018

Terminy składania podań o wpisy warunkowe, powtarzanie, reaktywację, powrót z urlopu

Termin składania podań o wpisy warunkowe - 2 marca 2018 r. Termin składania podań o powtarzanie, reaktywację, powrót z urlopu - 23 lutego 2018 r. Podania należy składać w dziekanacie. Dziekanat będzie otwarty również w dniu...[więcej]


14.02.2018

Zmiana dyżuru Pana Prodziekana dr hab. inż. Adama Postawy

W dniu 15.02.2018r. nie odbędzie się dyżur Pana Prodziekana dr hab. inż. Adama Postawy.[więcej]


06.02.2018

Studenci III roku WGGiOŚ

Szanowni Państwo, Studenci III roku WGGiOŚ  Zgodnie z programem studiów, Studenci pierwszego stopnia kształcenia (IV semestr dla kierunku TiR oraz VI semestr, dla pozostałych kierunków; 4 ECTS) zobowiązani są do odbycia...[więcej]


05.02.2018

Zasady dyplomowania studentów pierwszego stopnia studiów licencjackich w roku akad. 2017/18

Zasady dyplomowania studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia studiów licencjackich na kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2017/18[więcej]


05.02.2018

Zasady dyplomowania studentów studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2017/18

Zasady dyplomowania studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2017/18[więcej]


02.02.2018

Staże dla studentów w ramach projektu „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój" - lista rankingowa

W dniu 31 stycznia 2018r. zebrała się Komisja Rekrutacyjna przyznająca miejsca stażowe. Protokół z posiedzenia znajduje się z załączniku. Sporządzono listę rankingowa studentów, którzy zakwalifikowali się do udziału w programie....[więcej]


Wyświetla nowości od 295 do 301 ze wszystkich 634