10.10.2016

Lista osób przewidzianych do skreślenia z listy studentów


Zamieszczamy listę osób przewidzianych do skreślenia z listy studentów. W celu wyjaśnienia braku wpisu na kolejny semestr prosimy o pilny kontakt z dziekanatem.