14.06.2016

Analizy chemiczne w gospodarce odpadami


Dnia 09.06.2016 r. zakończyły się zajęcia z przedmiotu „Analizy Chemiczne w Gospodarce Odpadami” dla studentów specjalności Gospodarka Odpadami. Na zakończenie zajęć laboratoryjnych Studenci przygotowali postery, na których zaprezentowali wyniki wykonanych przez siebie badań odpadów. Przygotowanie posterów wymagało od studentów dużego nakładu pracy, jednak osiągnięte efekty są nadzwyczajne, tym bardziej, że studenci wykonywali je po raz pierwszy w trakcie studiów.

„Analizy” były nowym przedmiotem, prowadzonym na specjalności pierwszy raz. Zakup sprzętu oraz odczynników został sfinansowany przez Pana Dziekana prof. dr hab. inż. Adama Piestrzyńskiego. Za część teoretyczną Analiz odpowiadała Pani dr hab. inż. Alicja Kicińska, natomiast praktyczne analizy Studenci wykonywali pod okiem Pani mgr inż. Beaty Kosa w laboratorium Analiz Środowiskowych Katedry Ochrony Środowiska. Wszystkie postery wykonane przez studentów można oglądać w pokoju 026 A-0 od poniedziałku.