12.12.2016

Decyzja Kapituły stypendium im. Prof. Adama M. Dziewońskiego


Zamieszczamy wyciąg z protokołu dotyczącego decyzji Kapituły stypendium im. Prof. Adama M. Dziewońskiego o przyznaniu stypendium w r. ak. 2016/17. Stypendium za rok 2016 będzie wypłacone w grudniu 2016 r.

GRATULUJEMY Stypendystom!