11.02.2019

Dodatkowa rekrutacja na praktyki Erasmus+


Dział Współpracy z Zagranicą AGH informuje, że uczelnia dysponuje wolnymi środkami na sfinansowanie stypendiów na praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019. Zarazem informujemy, że niniejsza rekrutacja, skierowana szczególnie do studentów, którzy chcieliby wyjechać na praktyki w okresie letniej przerwy wakacyjnej 2019, jest prowadzona oddzielnie od rekrutacji do udziału w programie Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. Rekrutacja na studia i praktyki w roku 2019/2020 zostanie ogłoszona na początku marca i będzie prowadzona w marcu i kwietniu b.r.
Studenci ubiegający się o wyjazd na praktykę Erasmus+ składają następujące dokumenty:

  • Ankieta/praktyka informacyjna kandydata (dla celów rekrutacji
  • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego
  • Proponowany projekt praktyki, dodatkowym atutem będzie korespondencja z firma/instytucją wyrażającą gotowość przyjęcia kandydata na praktyk.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do koordynatora wydziałowego programu Erasmus+ dr Krzysztofa Dudka (p. 27) w terminach konsultacji (poniedziałki 11.00-12.00, środy 11.00-12.00) lub w terminie uzgodnionym e-mailem kadudek@agh.edu.pl Termin składania dokumentów – środa, 27 marca 2019.