14.11.2016

Egzamin kierunkowy dla studentów studiów I stopnia


Przypominamy, że egzamin kierunkowy dla studentów studiów I stopnia odbędzie się w terminach:

  • I termin – 10 stycznia 2017 r.
  • II termin - 25 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć dla VII semestru.