16.05.2018

Egzamin kierunkowy I stopnia - Turystyka i Rekreacja


Zgodnie z zatwierdzonymi przez Radę Wydziału Zasadami Dyplomowania na kierunku Turystyka i Rekreacja, egzamin kierunkowy będzie miał formę testu (jednokrotnego wyboru). Pytania (50) będą wyświetlane na kolejnych slajdach.

Każdy student na egzaminie musi posiadać dowód osobisty i długopis.

W dniu egzaminu należy przyjść 15 minut przed wyznaczoną godziną. Będą Państwo wpuszczani na salę za okazaniem dowodu osobistego i podpisanego oświadczenia.

Przypominamy, że egzamin odbędzie się w dniu 23.05.2018r, godz. 11.30, s. 31.