15.06.2016

Egzaminy licencjackie w roku akademickim 2015/2016


Egzaminy licencjackie w roku akademickim 2015/2016 odbędą się w terminie:

  • I termin 6-8.07.2016r.

Do egzaminu licencjackiego może przystąpić student, który uzyskał absolutorium. Egzaminy licencjackie odbywać się będą według harmonogramu, przygotowanego w Katedrze Geologii Ogólnej i Geoturystyki (zapisy prowadzi Pani mgr inż. Maria Czuj-Górniak).

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce wzory dokumentów.