22.06.2017

Egzaminy licencjackie w roku akademickim 2016/2017


Egzaminy licencjackie w roku akademickim 2016/2017 odbędą się w terminie:

  • I termin 5-12.07.2017r.

Do egzaminu licencjackiego może przystąpić student, który zaliczył wszystkie przewidziane programem studiów przedmioty i praktyki.

Egzaminy licencjackie odbywać się będą według harmonogramu, przygotowanego w Katedrze Geologii Ogólnej i Geoturystyki (zapisy prowadzi Pani mgr inż. Katarzyna Bębenek).