15.03.2021

ERASMUS+ informacja dla studentów


Informacja dla studentów WGGiOŚ AGH ubiegających się o wyjazd do uczelni partnerskich i/lub na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022
Zasady uczestnictwa w programie, lista umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ oraz dokumenty do ściągnięcia znajdują się na stronie
http://www.erasmusplus.agh.edu.pl
Lista uczelni partnerskich dla WGGiOŚ AGH znajduje się tutaj.

Studenci ubiegający się o wyjazd do uczelni partnerskiej składają następujące dokumenty:

  • Ankieta/studia informacyjna kandydata (dla celów rekrutacji)
  • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego
  • Proponowany projekt programu studiów w uczelni partnerskiej, zaakceptowany przez opiekuna naukowego

Studenci ubiegający się o wyjazd na praktykę Erasmus+ składają następujące dokumenty:

  • Ankieta/praktyka informacyjna kandydata (dla celów rekrutacji)
  • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego
  • Proponowany projekt praktyki, dodatkowym atutem będzie korespondencja z firma/instytucją wyrażającą gotowość przyjęcia kandydata na praktyk

Podstawowym kryterium kwalifikacji studentów do udziału w programie będzie średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów na WGGiOŚ AGH, a dla studentów studiów II stopnia – średnia ocen ze studiów + ocena ukończenia studiów I stopnia (dyplom).
Dodatkowym kryterium kwalifikacji będzie certyfikat znajomości języka obcego.
Dokumenty aplikacyjne na wyjazdy do uczelni partnerskich na studia oraz na praktyki należy przesłać na adres wydziałowego koordynatora programu Erasmus+ kadudek@agh.edu.pl do poniedziałku, 12 kwietnia 2021, godz. 23.59.59.

Studenci aplikujący na studia w semestrze zimowym lub całym roku akademickim 2021/2022 na uczelniach partnerskich w których terminy aplikacji upływają wcześniej (np. uczelnie we Francji, Norwegii, Słowacji, Szwecji) powinni przesłać dokumenty do 26 marca 2021 oraz uzgodnić z koordynatorami umów tryb nominacji i aplikacji.

Dodatkowych informacji udziela dr Krzysztof Dudek, wydziałowy koordynator programu Erasmus+ na platformie MS Teams w zespole:
K_Dudek_KMPiG_konsultacje
kod: 9q60xfz
w czwartki w godz. 15.00-16.00 oraz w terminach uzgodnionych z zainteresowanymi studentami e-mailem.
Pytania można również zadawać na forum grupy Erasmus WGGiOŚ AGH https://www.facebook.com/groups/159982037756486/