04.03.2021

ERASMUS+ spotkanie informacyjne


Studentów zainteresowanych możliwościami i warunkami uczestnictwa w programie (studia w uczelniach partnerskich i praktyki) w roku akademickim 2021/2022 zapraszamy na spotkanie informacyjne we wtorek, 9 marca, o godz. 18.00, które poprowadzi dr Krzysztof Dudek, wydziałowy koordynator programu Erasmus +.

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams w zespole:

K_Dudek_KMPiG_konsultacje
kod: 9q60xfz