10.04.2018

Geoinformatyka- nowy kierunek w ofercie kształcenia


W rekrutacji zimowej na rok akademicki 2018/2019 AGH rozszerza ofertę kształcenia o nowy kierunek studiów I stopnia – Geoinformatykę.

Kierunek Geoinformatyka - prowadzony przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oferuje:

  • kompleksowe kształcenie międzyobszarowe łączące Informatykę z Naukami o Ziemi i Środowisku,
  • efektywne nabycie umiejętności informatycznych i programistycznych niezbędnych do rozwiązywania problemów występujących we współczesnych gałęziach  gospodarki i administracji,
  • zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej  z zakresu informatyki i geoinformatyki niezbędnej do efektywnego wykorzystania najnowszych technologii IT,
  • wszechstronne kształcenie umiejętności praktycznych  poprzez zajęcia laboratoryjne, projekty grupowe, seminaria  i praktyki zawodowe w wiodących przedsiębiorstwach branżowych,
  • unikalne na rynku krajowym kształcenie ukierunkowane  na zdobywanie, analizowanie i przetwarzanie danych przestrzennych za pomocą zaawansowanych systemów  informatycznych i geoinformatycznych.

Absolwent kierunku zdobędzie wiedzę i doświadczenie, który uczyni go konkurencyjnym na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia m.in. w firmach informatycznych, geoinformatycznych, geodezyjnych, administracji samorządowej i państwowej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej a także w instytutach badawczych.