16.06.2017

Harmonogram egzaminu kierunkowego II stopnia - 22.06.2017r.


Aby przystąpić do egzaminu kierunkowego student zobowiązany jest wylegitymować się dowodem osobistym oraz dostarczyć na egzamin podpisane oświadczenie. Na egzaminie obowiązuje strój galowy. Prosimy o zgłoszenie się na egzamin 15 minut przed wyznaczonym terminem.

Szczegółowy harmonogram I terminu egzaminu - 22 czerwca 2017r.:

Sala 31

9.00 – HGI EG

11.00 - MSG GN

Sala 133

9.00 - GO HSG IM  

11.00 - GF GG   

Sala 221

9.00 - INF  

Sala 301a

9.00 - EŹE       

11.00 - TU GT    

Sala 380

9.00 - OŚWG OSŚ TOŚ                     

11.00 - GIiG GPZ