14.06.2018

Harmonogram egzaminu kierunkowego II stopnia - 28.06.2018r.


Aby przystąpić do egzaminu kierunkowego student zobowiązany jest wylegitymować się dowodem osobistym oraz dostarczyć na egzamin podpisane oświadczenie. Na egzaminie obowiązuje strój galowy. Prosimy o zgłoszenie się na egzamin 15 minut przed wyznaczonym terminem.

Szczegółowy harmonogram I terminu egzaminu - 28 czerwca 2018r.