17.05.2017

Harmonogram egzaminu kierunkowego I stopnia - Turystyka i Rekreacja


Zgodnie z zatwierdzonymi przez Radę Wydziału Zasadami Dyplomowania na kierunku Turystyka i Rekreacja, egzamin kierunkowy będzie miał formę testu (jednokrotnego wyboru). Pytania (50) będą wyświetlane na kolejnych slajdach.

Każdy student na egzaminie musi posiadać dowód osobisty i długopis.

W dniu egzaminu należy przyjść 15 minut przed wyznaczoną godziną. Będą Państwo wpuszczani na salę za okazaniem dowodu osobistego i podpisanego oświadczenia.

Harmonogram egzaminu w dniu 23.05.2017r.:

g. 08.00 - s. 115 - studenci z nazwiskami na literę A-N

g. 08.00 - s. 5 - studenci z nazwiskami na literę O-W