07.09.2017

II termin egzaminu kierunkowego II stopnia - szczegółowy harmonogram


Aby przystąpić do egzaminu kierunkowego student zobowiązany jest wylegitymować się dowodem osobistym oraz dostarczyć na egzamin podpisane oświadczenie. Na egzaminie obowiązuje strój galowy. Prosimy o zgłoszenie się na egzamin 15 minut przed wyznaczonym terminem.

Szczegółowy harmonogram II terminu egzaminu - 12 września 2017r. (wtorek).