05.04.2017

II Warsztaty Geologii Inżynierskiej


W dniach 6-7 kwietnia 2017 r. na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska odbędą się II Warsztaty Geologii Inżynierskiej.

Organizatorem Warsztatów jest Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej oraz Koło Naukowe Geologii Inżynierskiej SIGMA przy współpracy z firmą BAARS, Polskim Komitetem Geologii Inżynierskiej i Środowiska oraz Polskim Komitetem Geotechniki Oddział Małopolski.

Warsztaty będą podzielone na dwie części:

6 kwietnia – Warsztaty CPTU – całodniowe warsztaty, podczas których zostanie zaprezentowany sprzęt umożliwiający sondowanie statyczne (dwa pojazdy terenowe będą znajdować się na parkingu przed budynkiem A-0). W tym dniu, po raz pierwszy w Polsce zostanie zaprezentowany specjalistyczny stożek wideo ułatwiający rozpoznanie gruntów w trakcie wykonywania sondowania.

7 kwietnia – sesje plenarne wraz z panelem wystawowym firm. Tego dnia prezentowane będą referaty specjalistów z całej Polski dotyczące następujących zagadnień:

I. Prawne aspekty dokumentowania geologiczno-inżynierskiego
II. Sondowanie statyczne - metody badań i interpretacja wyników
III. Przykłady rozwiązań stosowanych w geologii inżynierskiej

Ponadto 7 kwietnia zostanie zaprezentowana oferta wybranych firm i instytucji w zakresie geologii inżynierskiej i geotechniki (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, I piętro).

Pierwsza edycja Warsztatów, jaka odbyła się w 2016 r., cieszyła się sporym zainteresowaniem. W obradach wzięło udział blisko 150 osób z 72 firm i jednostek naukowo-badawczych z całej Polski. Wygłoszono 18 referatów. Swoją ofertę prezentowało 10 wystawców. Informacje o poprzedniej edycji wraz z galerią

Pomysłodawcą oraz Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest mgr inż. Jacek Stanisz.

Szczegółowy program jest dostępny na stronie internetowej: www.warsztatygi.agh.edu.pl