23.05.2017

Indywidualne konta studenta dla opłat (np. za powtarzanie przedmiotu, duplikat legitymacji, dyplom)


Od dnia 17 maja 2017 została uruchomiona obsługa indywidualnych kont studenta dla opłat jakich student musi dokonać na rzecz naszej Uczelni. Dlatego przed dokonaniem każdej wpłaty (np. powtarzanie przedmiotu, duplikat legitymacji, dyplom) prosimy o zalogowanie na Państwa konto na Wirtualną Uczelnię (WU) i sprawdzenie numerów rachunków, na które należy dokonać wpłaty. Każda opłata, którą widzą Państwo na WU (ścieżka: Twoje dane finansowe -> Naliczenia i wpłaty) ma w kolumnie "Subkonto" numer rachunku, na który ma zostać dokonana wpłata, a w kolumnie "Tytuł przelewu" tekst, który musi być wpisany w tytule przelewu wpłaty. Dla każdej opłaty w kolumnie "Druk przelewu" jest link "Drukuj", który pozwoli wydrukować Państwu gotowy druk przelewu do banku.

Proszę zwrócić uwagę, iż mogą Państwo mieć więcej niż jeden numer rachunku w przypadku, w którym zalegają Państwo różnym jednostkom organizacyjnym uczelni (np. wydziałowi macierzystemu i Studium Języków Obcych) lub też studiują Państwo równolegle na więcej niż jednym kierunku studiów.