08.09.2017

Kredyty studenckie


Aktualne i szczegółowe informacje na temat systemu pożyczek i kredytów studenckich są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/.

Zaświadczenie o odbywaniu studiów zobowiązany jest dostarczyć do banku student, tylko w przypadku, gdy:

a)    ubiega się o pożyczkę lub kredyt,

b)    przedłuża okres kredytowania  na studiach drugiego stopnia,

c)    występuje do banku z wnioskiem o wydłużenie okresu kredytowania poza planowany termin ukończenia studiów,

d)    przebywa za granicą i z tego powodu nie może przedstawić w banku ważnej legitymacji studenckiej.

Student, który już otrzymał kredyt zobowiązany jest do przedstawienia w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej.

W roku 2017 wniosek o przyznanie kredytu studenckiego składa się
w okresie od dnia 15 lipca do dnia 20 października.