24.11.2017

PILNE!!! - STAŻE W ODDZIALE KARPACKIM PIG – PIB


Informuję uprzejmie, że w uzgodnieniu z prof. dr hab. Antonim Wójcikiem z Oddziału Karpackiego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego rozpoczęto nabór na 3-miesięczne, płatne staże w zakresie prac kartograficznych związanych z kartowaniem i inwentaryzacją osuwisk.
Po zaliczeniu stażu dla stażystów, którzy wykażą się odpowiednimi kwalifikacjami istnieje możliwość uzyskania pełnego zatrudnienia w PIG-PIB.
Oferta zatrudnienia dotyczy absolwentów WGGiOŚ, doktorantów i studentów V roku.
Z uwagi na bardzo krótki termin składania aplikacji (do poniedziałku 27 listopada 2017 r.) proszę o bezpośredni kontakt z prof. Antonim Wójcikiem tel. 12 290 1368 lub mail: antoni.wojcik@pgi.gov.pl


Dziekan Wydziału

prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz