19.05.2016

Praktyki w ramach programu Erasmus+


DWZ AGH informuje, że w związku ze zwolnieniem się środków na wyjazdy studentów/absolwentów na  praktyki w ramach programu Erasmus+ są jeszcze możliwości wyjazdu studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016. Wyjazdy możliwe są w terminie od czerwca do 30.09.2016. Minimalny czas trwania praktyki – 2 miesiące.
Zasady uczestnictwa w programie oraz dokumenty do ściągnięcia znajdują się na stronie
http://www.erasmusplus.agh.edu.pl
Studenci ubiegający się o wyjazd na praktykę Erasmus+ składają następujące dokumenty:
Ankieta/praktyka informacyjna kandydata (dla celów rekrutacji)
Dokument potwierdzający znajomość języka obcego
Proponowany projekt praktyki, potwierdzony korespondencją mailową z firmą/instytucją wyrażającą gotowość przyjęcia kandydata na praktykę
Aplikacje należy składać do dr Krzysztofa Dudka kadudek@agh.edu.pl wydziałowego koordynatora programu Erasmus+ (p. 27) w okresie 31 maja – 2 czerwca 2016 w terminach konsultacji (wtorek 12.00-13.00, czwartek 11.00-12.00).