13.02.2017

Praktyki zawodowe


Szanowni Państwo,

Osoby, które zdecydowały się zrealizować praktykę zawodową w formie modułu kształcenia dotyczącego autoprezentacji i praktycznych aspektów przedsiębiorczości, proszone są o wpisanie się na listę uczestników tych zajęć, w terminie do dnia 24 marca 2017 roku. Link do formularza wpisu zamieszczony jest poniżej.

Uprzejmie informuję, że zajęcia realizowane w ramach wspomnianego modułu kształcenia prowadzone będą przez specjalistów z Centrum Karier AGH oraz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH. W ramach realizacji tego modułu, każdy student będzie miał możliwość uczestnictwa w 63 h zajęć, w tym:

- 50 h wykładów i szkoleń

- 10 h pracy własnej (przygotowanie CV i LM oraz prezentacji/wystąpienia publicznego)

- 3 h konsultacji indywidualnej z doradcą zawodowym

Zajęcia będą prowadzone w bieżącym semestrze, w kilku terminach (do wyboru) oraz częściowo w trakcie trwania letniej sesji egzaminacyjnej. Zapisy na poszczególne terminy dokonywane będą w Dziekanacie, na początku kwietnia. Szczegóły zostaną podane w kolejnym ogłoszeniu. 

Dr hab. Marek Rembiś

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

 

Link do formularza zgłoszenia.