26.09.2017

Przedłużony termin składania wniosków o stypendium socjalne


Informujemy, że studenci, którzy nie zdążyli złożyć jeszcze wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium specjalnego mają możliwość złożenia ich w nieprzekraczalnym terminie do 2 października b.r. włącznie (tj. poniedziałek).