15.06.2016

Przyznane zapomogi do wypłaty w czerwcu 2016 r.


Zamieszczamy listę studentów, którym zostały przyznane zapomogi do wypłaty w czerwcu 2016 r.