02.11.2016

Przyznane zapomogi do wypłaty w listopadzie 2016r.


Zamieszczamy listę studentów, którym została przyznana zapomoga - do wypłaty w listopadzie 2016r.