10.02.2016

Przyznane zapomogi do wypłaty w lutym 2016 r.


Zamieszczamy listę studentów, którym zostały przyznane zapomogi do wypłaty w lutym 2016 r.