24.02.2021

Składanie podań i wniosków do Prodziekanów


Przypominamy o możliwości składania podań oraz  wniosków dotyczących spraw studenckich drogą elektroniczną. Powyższe nie dotyczy spraw socjalnych, podań o wznowienie studiów tzw. reaktywację, rezygnacji ze studiów oraz zmiany uczelni, wydziału, kierunku lub formy studiów.

Podania o reaktywację i przeniesienie należy złożyć przed rozpoczęciem semestru letniego.

Podania o wpis z deficytem punktów, o urlop itp. można składać do 05.03.2021r.

Warunkiem rozpatrzenia podania jest wysłanie dokumentów ze skrzynki pocztowej zarejestrowanej w domenie AGH. Studenci, którzy nie mają takiego adresu, zobowiązani są go założyć i poinformować dziekanat o tym fakcie.

Stosowne podanie należy wypełnić, podpisać i jego skan lub zdjęcie przesłać jako załącznik na adres mailowy pracownika dziekanatu zajmującego się danym kierunkiem studiów. Podania przesyłane na inne niż poniżej podane adresy mailowe nie będą rozpatrywane!!

januszczyk@agh.edu.pl

 • Ekologiczne Źródła Energii
 • Geologia Stosowana
 • Geoturystyka
 • Inżynieria i Ochrona Środowiska
 • Inżynieria Środowiska
 • Ochrona Środowiska
 • Turystyka i Rekreacja

bmalecka@agh.edu.pl

 • Geofizyka
 • Geoinformatyka
 • Górnictwo i Geologia
 • Informatyka Stosowana
 • Inżynieria i Analiza Danych

Proszę zwrócić uwagę na poprawność podań, gdyż  błędnie wypełnione podania nie będą rozpatrywane. Wzory podstawowych podań

Nadal pozostaje możliwość osobistego stawiennictwa w dziekanacie lub wysyłanie podań pocztą tradycyjną. Jednakże w przypadku osobistego załatwiania sprawy należy bezwzględnie zachować wszystkie wymogi sanitarne. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, prosimy aby forma kontaktu osobistego była ograniczona do minimum. Większość spraw można załatwić w formie telefonicznej lub mailowej.