02.10.2020

Składanie podań i wniosków kierowanych do Prodziekanów


Szanowni Studenci,

podania i wnioski kierowane do Prodziekanów prosimy przesyłać w formie elektronicznej (skan podania z podpisem) na adresy mailowe pracowników dziekanatu opiekujących się danym kierunkiem: http://www.wggios.agh.edu.pl/studenci/dziekanat/.

Wnioski dotyczące spraw socjalnych, podania o wznowienie studiów tzw. reaktywację, pisma o rezygnacji ze studiów oraz zmianie uczelni, wydziału, kierunku lub formy studiów należy dostarczyć do dziekanatu za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się przy portierni w budynku A-0.

Warunkiem rozpatrzenia podania jest wysłanie dokumentów ze skrzynki pocztowej zarejestrowanej w domenie AGH. Studenci, którzy nie mają takiego adresu, zobowiązani są go założyć i poinformować dziekanat o tym fakcie.

Dyżury dziekańskie prowadzone będą w formie zdalnej na platformie MS Teams:

- link do zespołu "Prodziekani WGGiOŚ"