12.10.2021

Spotkanie informacyjne Erasmus+


Dział współpracy z Zagranicą AGH zaprasza na spotkanie informacyjne online na temat Programu Erasmus+ i Programu Edukacja, które odbędzie się15 października b.r. o godz. 12:00.

Organizatorem wydarzenia jest Zespół ds. Mobilności Studentów i Koordynator Uczelniany Erasmus+ prof. Tadeusz Pająk.

Aktualności (agh.edu.pl)

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2150a7867fa74f0a8bc95a763006cbfc%40thread.tacv2/1633501947774?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%222775c14a-ad97-424e-bd59-8ab89937974f%22%7d

Zarazem informujemy, że termin składania aplikacji do udziału w programie Erasmus+ w letnim semestrze roku akademickiego 2021/2022 został przedłużony do poniedziałku, 25 października 2021, godz. 23.59.59.

Pozostałe informacje zostały podane 10.09.2021r.