15.04.2016

Studenci III roku


Uprzejmie informuję, że dla osób, które zadeklarowały wolę realizacji modułu kształcenia dotyczącego autoprezentacji i praktycznych aspektów przedsiębiorczości, kolejne dwa wykłady odbędą się w następujących dniach: 21.04.2016 r. w sali 213, paw. A-0, w godz. 12.30-14.00 („Wizerunek autoprezentacyjny”) oraz 22.04.2016 r. w sali 213, paw. A-0, w godz. 13.00-14.30 („Rynek pracy a efekt globalizacji. Różnice kulturowe i procedury rekrutacyjne”). W trakcie bieżącego semestru odbędzie się jeszcze jeden wykład, natomiast zajęcia szkoleniowe będą realizowane w trakcie sesji egzaminacyjnej. O ich terminach zostaniecie Państwo wkrótce poinformowani.  

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
dr hab. Marek Rembiś