27.04.2016

Studenci III roku


Studenci III roku – Zajęcia w ramach modułu kształcenia dotyczącego autoprezentacji i praktycznych aspektów przedsiębiorczości

Uprzejmie informuję, że dla osób, które zadeklarowały wolę realizacji modułu kształcenia dotyczącego autoprezentacji i praktycznych aspektów przedsiębiorczości, kolejne wykłady odbędą się w następujących dniach:

  • 18 maja (środa), w sali 213, paw. A-0, w  godz. 12:00 - 14:00 - "Sztuka zachowania" wykład nr 5
  • 24 maja (wtorek), w sali 213, paw. A-0, w godz. 12:00 - 14:00 - "Rynek pracy dla absolwentów WGGiOŚ . Procedury rekrutacyjne. Sposoby poszukiwania pracy" - wykład dla studentów, którzy byli nieobecni na wykładzie w dniu 22 kwietnia

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
dr hab. Marek Rembiś