17.06.2016

Studenci III roku


Studenci III roku – Zajęcia w ramach modułu kształcenia dotyczącego autoprezentacji
i praktycznych aspektów przedsiębiorczości

Uprzejmie informuję, że z powodu nieprzewidzianych wcześniej okoliczności zostają przełożone zajęcia „Savoir vivre w praktyce”, które miały się odbyć w dniu 29 czerwca (środa)
w godz. 10.00-12.00 oraz 12.00-14.00. Nowy termin realizacji tych zajęć to: 30 czerwca (czwartek), w sali 129, paw. A-0, w tych samych godzinach, czyli 10.00-12.00 (grupa III) oraz 12.00-14.00 (grupa IV). Za zaistniałą zmianę serdecznie przepraszam.

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
dr hab. Marek Rembiś