20.09.2016

Studenci III roku - egzamin z języka obcego na poziomie B-2


Studium języków Obcych informuje,że studenci III roku studiów stacjonarnych I stopnia, którzy byli nieobecni na obowiązkowym egzaminie z języka obcego na poziomie B-2, a ich nieobecność jest usprawiedliwiona, mogą przystąpić do egzaminu 27 września 2016 roku (wtorek).
Warunkiem umożliwienia przystąpienia do egzaminu jest złożenie podania do kierownika SJO, dra Lucjana Bluszcza, z uzasadnieniem nieobecności i dokumentami potwierdzającymi usprawiedliwioną nieobecność (np. z powodu choroby - zwolnienie lekarskie).
Podania można składać w dni powszednie w godz. 10.00 – 13.00 w biurze SJO (pok. 304, paw. D-11) w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2016 (czwartek) .