09.04.2018

Studenci III roku - praktyka zawodowa w formie modułu kształcenia „Przygotowanie do rynku pracy”


Szanowni Państwo,

Osoby, które zdecydowały się na realizację praktyki zawodowej w formie modułu kształcenia „Przygotowanie do rynku pracy” i wpisały się w sposób elektroniczny na listę uczestników, proszone są o zapisanie się na poszczególne zajęcia, realizowane przez Centrum Karier AGH. Zapisy będą odbywać się od 10 kwietnia (wtorek) w Dziekanacie Wydziału, na wyłożonych tam listach. Zestawienie zajęć  podane jest w załączniku. Zwracam uwagę Państwa na fakt, że ćwiczenia będą realizowane w 4 grupach ćwiczeniowych, przy czym można wpisywać się do różnych grup na poszczególne zajęcia, w zależności od możliwości czasowych.

Zestawienie zajęć

Uwaga: Sprawa jest pilna, gdyż pierwsze zajęcia odbędą się już 23 kwietnia 

Terminy zajęć drugiego bloku tematycznego zostaną przekazane Państwu w kolejnym ogłoszeniu.

Jednocześnie przypominam, że gdyby ktoś z Państwa stwierdził, że jednak woli zrealizować praktykę zawodową, zamiast modułu kształcenia, wówczas może zrezygnować z tych zajęć (także w trakcie ich odbywania) i zgłosić u odpowiedniego Organizatora praktyk dane dotyczące firmy, w której będzie realizowana praktyka.  

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
dr hab. Marek Rembiś