06.04.2016

Studenci III roku – Zajęcia w ramach modułu kształcenia dotyczącego autoprezentacji i praktycznych aspektów przedsiębiorczości


Uprzejmie informuję, że dla osób, które zadeklarowały wolę realizacji modułu kształcenia dotyczącego autoprezentacji i praktycznych aspektów przedsiębiorczości, pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 20.04.2016 r. w sali 213, paw. A-0, w godz. 13.00-17.00. Będzie to czterogodzinny wykład łącznie dla wszystkich studentów,  na temat: „Rynek pracy”, poprowadzony przez Kierownik Centrum Karier AGH,  Panią mgr Grażynę Śliwińską. Oczywiście - obecność jest obowiązkowa. 

Pozostałe zajęcia będą realizowane w grupach 20-osobowych w różnych terminach, na które należało się będzie zapisywać indywidualnie. Rodzaj zajęć i planowane terminy zostaną podane Państwu wkrótce.

Jednocześnie informuję, że gdyby ktoś z Państwa stwierdził, że jednak woli zrealizować praktykę zawodową, zamiast modułu kształcenia, wówczas może zrezygnować z tych zajęć (także w trakcie ich odbywania) i do dnia  6 maja b.r. zgłosić u odpowiedniego Organizatora praktyk, dane dotyczące firmy, w której będzie realizowana praktyka.  

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
dr hab. Marek Rembiś