06.10.2021

Stypendium im. Profesora Adama M. Dziewońskiego


Zarządzeniem Nr 41/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. J.M. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka wprowadził Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego.

Zgodnie z Regulaminem ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie Stypendium. Wnioski należy składać w Dziekanacie WGGiOŚ AGH. Termin składania wniosków upływa z dniem 20 października 2021 r.

Szczegóły dotyczące składania wniosków są przedstawione w Regulaminie Funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego (zał. Nr 1 do Zarządzeniem Nr 41/2016 z dnia 4 listopada 2016 oraz w załączniku nr 1 do Regulaminu). Konieczne zmiany są zawarte w Zarządzeniu Nr 66/2019 z dnia 31 października 2019r.

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi, że Stypendium im. Profesora Adama M. Dziewońskiego jest przyznawane studentom, którzy wyróżniają się bardzo poważnym podejściem do studiów w zakresie szeroko rozumianych nauk o Ziemi, przede wszystkim geofizycznych. Prosimy o rozważenie możliwości pozyskania stypendium także dla podtrzymania rozpoczętych studiów geofizycznych w uczelniach zagranicznych lub udokumentowanego rozpoczęcia takich studiów w najbliższych semestrach (przy spełnieniu wymogów zapisanych w Regulaminie Funduszu wraz z koniecznymi zmianami).