06.12.2017

Stypendium im. Profesora Adama M. Dziewońskiego przyznane w roku akad. 2017/18


Zarządzeniem Nr 41/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. J.M. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka wprowadził Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego.

Zgodnie z Regulaminem Stypendium zostało przyznane w roku akad. 2017/18 za wyniki uzyskane w poprzednim roku akademickim następującym studentom Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH:

  • Waszkiewicz Sebastian (kierunek geofizyka),
  • Wilkosz Michał (kierunek geofizyka),
  • Bąk Anna (kierunek geofizyka),
  • Dariusz Dziubacki (kierunek geofizyka),
  • Piotr Siwek (kierunek górnictwo i geologia).

 

Prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna,

Katedra Geofizyki WGGiOŚ AGH,

członkini Kapituły Stypendium.