07.09.2018

Stypendium im. Profesora Adama M. Dziewońskiego - zmiana Regulaminu


Zarządzeniem Nr 41/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. J.M. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka wprowadził Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego.

Zgodnie z Regulaminem ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie Stypendium. Wnioski należy składać w Dziekanacie WGGiOŚ AGH. Termin składania wniosków upływa z dniem 20 października 2018 r.

Szczegóły dotyczące składania wniosków są przedstawione w Regulaminie Funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego (zał. Nr 1 do Zarządzeniem Nr 41/2016 z dnia 4 listopada 2016 oraz w załączniku nr 1 do Regulaminu).

W związku ze zmianą przedmiotów w ramach programu kształcenia na kierunku Geofizyka na studiach II stopnia Wnioskujący o stypendium proszeni są o zapoznanie się z Zarządzeniem J.M. Rektora AGH Nr 25 z dnia 11 czerwca 2018 r.

Prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna,
Katedra Geofizyki WGGiOŚ AGH,
członkini Kapituły Stypendium