09.02.2017

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Studenci WGGiOŚ p. Karol Faehnrich oraz p. Piotr Łukasik otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Dyplomy okolicznościowe zostaną wręczone studentom przez JM Rektora na posiedzeniu Senatu w dniu 1 marca 2017r. Serdecznie gratulujemy!