23.03.2016

Stypendium rektora w semestrze letnim


Zamieszczamy listę studentów, którzy otrzymali stypendium rektora w semestrze letnim.