08.05.2017

Sukces mgr inż. Jacka Stanisza - doktoranta Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Mgr inż. Jacek Stanisz został członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Geotechniki - Oddział Małopolski, w kadencji 2017-2020. To jedyny geolog-inżynierski w tak szacownym gronie.

Gratulujemy !!

Mgr inż. Jacek Stanisz to stypendysta Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dwukrotnie otrzymał stypendium projakościowe za dorobek naukowy i dydaktyczny. Jest autorem lub współautorem 12 publikacji naukowych dotyczących analiz stateczności oraz zastosowania metod numerycznych w geologii inżynierskiej i geotechnice. Współautor kilkunastu opracowań zleconych dla przemysłu. Pomysłodawca i opiekun naukowy trzech Grantów Rektora AGH (2013, 2015). Główny wykonawca w czterech projektach badawczo-rozwojowych finansowanych przez NCBiR. Od 2011 roku związany zawodowo z AGH oraz Polską Akademią Nauk.

Mgr inż. Jacek Stanisz wyróżnia się również w zakresie organizacyjnym jako współautor oraz koordynator projektu naukowego dotyczącego monitorowania deformacji na osuwisku w Kłodnem (gmina Limanowa). Jest pomysłodawcą i Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego cyklu konferencji: Warsztaty Geologii Inżynierskiej, która 6-7 kwietnia br. zgromadziła 240 specjalistów z całego kraju. W 2011 roku był współzałożycielem Sekcji Geologii Inżynierskiej SIGMA (obecnie Koło Naukowe Geologii Inżynierskiej SIGMA). Przez wiele lat czuwał nad sprawnym funkcjonowaniem tego Koła Naukowego.