23.04.2019

Tematy prac dyplomowych


Tematy prac magisterskich dla studentów I semestru studiów II stopnia 2018/19

Zapisy na tematy podobnie jak w latach ubiegłych odbywać się będą w poszczególnych Katedrach, na zasadach ustalonych przez Kierownika Katedry.

Tematy projektów inżynierskich dla studentów III roku studiów I stopnia 2018/19

Zapisy na tematy podobnie jak w latach ubiegłych odbywać się będą w poszczególnych Katedrach, na zasadach ustalonych przez Kierownika Katedry.

Tematy prac licencjackich dla studentów II roku studiów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja 2018/19

Zapisy na tematy podobnie jak w latach ubiegłych odbywać się będą w poszczególnych Katedrach, na zasadach ustalonych przez Kierownika Katedry.