04.03.2021

Tematy prac licencjackich dla studentów II roku studiów I stopnia kierunku Geoturystyka 2020/21


Zapisy na tematy podobnie jak w latach ubiegłych odbywać się będą na zasadach ustalonych przez Kierownika Katedry.