10.06.2020

Tematy prac licencjackich dla studentów II roku studiów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja 2019/20


Zapisy na tematy podobnie jak w latach ubiegłych odbywać się będą na zasadach ustalonych przez Kierownika Katedry.